Untitled Document
Autogass

Autogass finnes på alle våre fyllestasjoner

På alle våre stasjoner tilbyr vi (LPG) autogass som drivstoffalternativ. Autogass er en kostnadseffektiv og miljøvennlig energikilde som er tilgjengelig for kjøretøy med tilpasset utstyr. Med autogass kan bilister nyte god ytelse samtidig som de reduserer sine utslipp og bidrar til en mer bærekraftig transportløsning. Besøk en av våre stasjoner i dag for å fylle opp med autogass og ta del i vår satsing på mer miljøvennlige drivstoffvalg.  

Autogass til fylling av selvfyllerflasker er et alternativ som stadig blir mer populært blant bobiler og campingvogner. Dette er flasker med en spesiell fylleanordning slik at man ikke overfyller flasken. Kunden fyller selv via dispenser på en av våre stasjoner.

Det er forbudt å fylle andre flasker en selvfyllerflasker fra en autogass dispenser på grunn av risiko for overfylling.

  
  

LPG APP

Som et fossilt brensel påvirkes også prisen på propan av CO2 avgiften. For de som bruker propan som drivstoff på kjøretøy, tilkommer også en veibruksavgift i tillegg til CO2 avgiften.

For alle de som fyller sine selvfyllerflasker og tanker i sine bobiler og campingvogner, så må de også betale veibruksavgiften, da all propan som fylles på selvfyller stasjoner har denne avgiften. Med LPG Gruppens APP vil man gjennom å registrere sitt bankkort slippe denne avgiften på fylling av propan der det ikke skal brukes som drivstoff til kjøretøy.

Bruk av denne funksjonen i Appen gir også myndighetene sporbarhet på at ordningen ikke misbrukes, helt på linje med avgiftsfri Diesel. Som har en tilsatt farge som kan avsløre misbruk.

Skal du ikke betale veibruksavgift?

Avgiften utgjør i dag 2,36 kroner per liter.

For å ta i bruk appen åpner du kamera på din smarttelefon, scanner QR-koden og registrer deg. Klarer du ikke å skanne QR-koden kan du også åpne nettleseren på din telefon og navigere til App. veibruksavgift

Hvis du har spørsmål eller problemer med appen, beskriv det til kundeservice
kundeservice

Appen
Untitled Document