Untitled Document
Miljø

Miljøvennlig energi | Fordeler med LPG som energikilde

Propan fremstilles både gjennom å separere den ut av rik-gass i produksjon av naturgass, og i raffineringsprosesser fra råolje. Propan er også kjent som LPG (Liquified Petroleum Gas), som er en internasjonal samlebetegnelse for hydrokarbonene propan og butan i væskeform

Miljøfordeler ved bruk av propan

Reduserte klimagassutslipp. Propan forbrennes renere enn mange andre fossile brensler og gir derfor lavere utslipp av klimagasser som CO2 og NOx. Dette bidrar til å redusere bidraget til klimaendringer. Propan reduserer CO2 utslippene med minst 14 % i forhold til andre fossile brensler

  
  

Bedre luftkvalitet og vesentlig lavere utslipp

Propanutslipp inneholder vanligvis minimale mengder partikler og andre forurensende stoffer, noe som bidrar til bedre lokal luftkvalitet og reduserer helseproblemer forbundet med forurenset luft.

Bruk en ren energikilde

Propan er en ren brennstoffkilde som gir lavere utslipp av skadelige stoffer sammenlignet med fossile brensler som kull og olje. Dette gjør propan til et mer miljøvennlig alternativ.

Miljø
  
  
Miljø

Bærekraftig ressurs

Propan er et fossilt drivstoff, men det er en relativt ren brennstoffkilde som kan brukes mer bærekraftig enn mange andre fossile brensler. Dette gjør det til et mer miljøvennlig alternativ på kort sikt mens mer bærekraftige energikilder utvikles.

Ved siden av redusert utslipp av CO₂, får man også vesentlige miljøgevinster:

 • NOX utslipp reduseres med 30-60%
 • SO₂ reduseres med 100%
 • Partikler reduseres også med 100%

 • Samlet sett kan bruken av propan bidra til å redusere miljøpåvirkningen og forbedre bærekraften i ulike anvendelsesområder.

    
    

  Høy energitetthet

  Propan har en høy energitetthet, noe som betyr at den gir mye energi i forhold til mengden som brukes. Dette bidrar til effektiv og pålitelig energiforsyning.

  Fleksibilitet

  Propan kan brukes til mange formål, blant annet oppvarming, matlaging, transport og industrielle prosesser. Den kan lagres og transporteres trygt i væskeform, og den kan brukes selv i områder uten tilgang til strømnettet.

  Lavt vedlikeholdsbehov

  Apparater og utstyr som bruker propan som energikilde krever ofte mindre vedlikehold sammenlignet med tilsvarende enheter som drives av andre brensler.

  Miljø
  Untitled Document