Untitled Document
Gassleveranse

Gassleveranse

Vi leverer konkurransedyktig gass i bulk eller flaske til hele Norge og har fokus på høyt service-nivå og fleksibilitet for å imøtegå være kunders varierende behov.

Alle våre medarbeidere, samarbeidspartnere, gassmontører, transportører og utstyrsleverandører har som ambisjon at vi skal være den foretrukne gassleverandøren i Norge. Dette gir deg som kunde en god oppfølging og trygghet ved bruk av propan fra NorgesGass.

  

Bulk

Vi levere gass i tanker, enten det er store tanker for industriell bruk eller mindre beholdere for forbrukere som private husstander eller restauranter.  

En av de største fordelene med å levere gass i tanker er at det gir en kontinuerlig forsyning av gass uten behov for hyppige påfyllinger. Dette er spesielt viktig for virksomheter som er avhengige av stabil tilgang til energi. Tanker kommer i ulike størrelser og kan tilpasses behovet til kunden. Dette gjør det mulig å ha riktig mengde gass til enhver tid, enten det er for industriell produksjon, oppvarming av større bygninger eller andre formål. Gasslevering i tanker kan være kostnadseffektivt fordi det ofte gir lavere priser per enhet sammenlignet med mindre beholdere. Videre reduserer det behovet for manuell håndtering og påfyllinger, som kan være tid- og ressurskrevende. Med regelmessig leveringsservice for gass i tanker kan kundene være sikre på en pålitelig forsyning av energi uten avbrudd.  

Gassleverandører som leverer gass i tanker, følger strenge forskrifter og sikkerhetsstandarder for håndtering og transport av gass. Dette bidrar til å sikre trygg levering og bruk av gass.  Det er viktig å velge en pålitelig og sertifisert gassleverandør for å sikre trygg og pålitelig levering av gass i tanker, samt å følge alle sikkerhetsforskrifter og retningslinjer for bruk av gassanlegg.

Moderne gassanlegg og tanker er utformet med fokus på energieffektivitet og miljøvennlighet, noe som kan bidra til å redusere miljøpåvirkningen av gassbruken.  

  


  

Flaskegass

Det er flere fordeler ved å bruke flaskegass i hjemmet eller restauranter. Flaskegass, som for eksempel propangass, gir restauranter en høy grad av fleksibilitet når det gjelder plassering av utstyr og matlaging. Dette gjør det enkelt å flytte eller endre layoutene på kjøkkenet uten å måtte endre selve energikilden.  

Flaskegass gir en konstant tilgang til energi uavhengig av strømbrudd eller andre forsyningsproblemer. Dette er spesielt viktig i for eksempel restaurantbransjen hvor kontinuerlig drift er essensielt.  

Gasskomfyrer og annet utstyr som bruker flaskegass gir presis kontroll over varmen. Dette er spesielt viktig i restauranter der matlaging krever nøyaktig temperaturkontroll for å oppnå ønsket resultat. Gasskomfyrer og ovner varmes raskt opp og gir raskere matlagingstider sammenlignet med enkelte elektriske alternativer.

flaske

Det er viktig å sørge for at restauranter følger alle sikkerhetsforskrifter og rutiner for riktig håndtering og oppbevaring av flaskegass for å sikre trygg bruk og drift.

Fyllestasjoner

Vi har fyllestasjoner i Drammen, Moss og Halden. Her kan NorgesGass sine kunder fylle propan i alt fra 2kg primusflasker til 33kg industribeholdere. Vi tilbyr også avtale om direkte levering.

Leveringsfilosofi

NorgesGass leverer propan med høy kvalitet og sikkerhet over hele Norge til tusenvis av kunder. Blant disse har man alt fra privatpersoner med privat forbruk til tanker til store prosessindustrier. Dette har gitt oss mye kunnskap om hvordan propan kan benyttes og effektivisere innen ulike områder. Våre propanleveranser er hentet fra norsk sokkel og foredlet ved norske gassbehandlingsanlegg. Propan er energi for fremtiden.  

NorgesGass leverer en rentbrennende, effektiv og viktig kilde til energi i overgangen til et mer miljøvennlig samfunn.

Untitled Document