Untitled Document

Prosjektering, installasjon og service på ditt gassanlegg

Vi er en sertifisert og pålitelig leverandør som spesialiserer oss på service, prosjektering og installasjon av alle typer gassanlegg. Med våre erfarne teknikere og grundig kunnskap innenfor bransjen, leverer vi skreddersydde løsninger av høy kvalitet for både private husholdninger og bedrifter.

Vår ekspertise dekker et bredt spekter av gassanlegg, og vi sikrer at alle våre tjenester utføres i samsvar med gjeldende forskrifter og sikkerhetsstandarder. Kundetilfredshet og trygg bruk av gassanlegg er våre hovedprioriteter, og vi streber etter å levere profesjonell service med fokus på kvalitet og sikkerhet. Kontakt oss i dag for å få hjelp med din gassinstallasjons- og service behov.  
Vi tilbyr serviceavtaler for både små og store gassanlegg. Slike avtaler kan være svært verdifulle for virksomheter som er avhengige av gassanlegg, som restauranter, fabrikker, sykehus og andre kommersielle eller industrielle enheter.

  
  

Regelmessig vedlikehold

I serviceavtalen inngår planlagte servicebesøk for inspeksjon og vedlikehold av gassanlegget. Dette kan bidra til å forebygge uventede driftsstans eller problemer og sikre at anlegget fungerer effektivt.  

Sikkerhetssjekk

Det er viktig å prioritere sikkerhet når det gjelder gassanlegg. Serviceavtalen inkluder grundige sikkerhetssjekker for å identifisere og løse potensielle sikkerhetsrisikoer knyttet til gassbruk og -lagring. Ved å gjennomføre regelmessige sikkerhetssjekker av gassanlegg og adressere potensielle sikkerhetsrisikoer tidlig, kan man bidra til å opprettholde en trygg arbeidsplass og redusere sjansen for ulykker eller skader knyttet til bruk av gass som energikilde. Prioritering av sikkerhet er avgjørende for å opprettholde samsvar med lover og forskrifter, samt for å beskytte både ansatte og eiendom.

bolig
  
  
Boliggass

Reparasjonsarbeid

 Serviceavtalen synliggjør reparasjon og utbedring og eventuelle feil eller problemer som oppstår i forbindelse med gassanlegget. Dette kan bidra til å minimere nedetid og sikre kontinuerlig drift.

Vi gir opplæring og støtte

Det vil være mulig å inkludere opplæring og teknisk støtte som en del av serviceavtalen. Dette kan hjelpe ansatte med å bli kjent med gassanlegget og hvordan man skal håndtere det på en trygg og effektiv måte.

  

Nødsituasjoner

Serviceavtalen gir deg klare retningslinjer for hvordan man skal håndtere nødsituasjoner knyttet til gassanlegget, inkludert kontaktinformasjon for nødassistanse og prosedyrer for evakuering hvis det er nødvendig.Ved å benytte en serviceavtale, kan din virksomhet få nødvendig faglig hjelp som dekker lovverk og myndighetskrav for å opprettholde sikkerhet, pålitelighet og effektivitet i bruk av gass som energikilde.  

Vår jobb er å bidra til å bygge langsiktige relasjoner med deg som kunde, hvor tillit og profesjonalitet er i første rekke.

Untitled Document