Untitled Document

Nødvendig service gassanlegg

Service av gassanlegg er avgjørende for å sikre sikkerhet, pålitelighet og effektiv drift av anlegget. For mer informasjon om nødvendig service gassanlegg:

Service av gassanlegg

 
  
bobil

Anbefalt service bobil, campingvogn

Når det gjelder gassutstyr i bobil eller campingvogn, er det viktig å utføre regelmessig vedlikehold og sjekk for å sikre sikkerheten og funksjonaliteten til utstyret.
Gass-systemet i en bobil bør inspiseres jevnlig for å sikre at det fungerer som det skal og er trygt. Dette inkluderer slanger, regulatorer, ventiler og rørledninger. Systemet i din bobil eller campingvogn levere brennstoff til ulike apparater som kokeplater, ovner og varmeovner.  

Her finner du noen tips til vedlikehold:
 • Levetidskontroller
 • Sjekk produsentens anbefalinger for levetidskontroller av gassutstyr, for eksempel slanger, regulatorer og ventiler. Disse komponentene kan svekkes over tid og bør erstattes ved behov.

 • Sjekk for lekkasjer
 • Bruk såpevann eller et lekkasjesøkemiddel for å sjekke alle tilkoblinger og ventiler for lekkasjer. Dette bør gjøres regelmessig for å sikre at det ikke er noen gasslekkasjer som kan være farlige.

 • Kontroller tilkoblinger
 • Sjekk at alle tilkoblinger er tette og riktig festet. Stram til eventuelle løse koblinger, men ikke overstram.

 • Sjekk regulator
 • Kontroller tilstanden på gassregulatoren og sørg for at den fungerer som den skal. Regulatoren reduserer trykket fra gassbeholderen til et trygt nivå for apparatene som bruker gassen.

 • Varmeutvikling
 • Sørg for at gassutstyret ikke er plassert for nært varmekilder eller brennbare materialer, da gassutstyr kan generere varme under bruk.

 • Bruksanvisninger
 • Les og følg alltid produsentens bruksanvisninger for riktig og trygg bruk av gassutstyret i bobil eller campingvogn.

 • Karbonsmonoksidvarsler
 • Installer og test en karbonsmonoksidvarsler i bobil eller campingvogn for å oppdage farlige nivåer av karbonsmonoksid under bruk av gassutstyr.

 • Profesjonell inspeksjon- ikke skru selv
 • Få en profesjonell inspeksjon av gassutstyret utført regelmessig, spesielt hvis du er usikker på tilstanden til utstyret eller hvis det har vært noen endringer i ytelsen.

  Ved å følge disse anbefalingene og være proaktiv med vedlikehold og inspeksjon av gassutstyret i bobil eller campingvogn, kan man bidra til å sikre en trygg og problemfri opplevelse under campingturer og ferier.  

    Kontakt oss for lekkasjetest 

     Riktig vedlikehold av en gassgrill

  Vedlikehold er viktig for å sikre optimal ytelse, forlenge levetiden til grillen og for å opprettholde sikkerheten under matlaging.

  Her følger noen viktige punkter når det gjelder håndtering og oppfølging av gassen i en gassgrill. Hold alltid lokket på grillen åpent når du tenner den for å unngå opphopning av gass. Slå av gassflasken etter bruk og lukk ventilene på grillen ved ent bruk. Oppbevar gassflasker stående på et godt ventilert og stabilt sted, vekk fra varmekilder og direkte sollys. Korrekt tilkobling og utskifting av gassflasker.
 • Rengjøring
 • Etter hver bruk bør grillen rengjøres. Fjern matrester fra ristene og brennerne ved hjelp av en stålgrillbørste. Rengjør også bunnpannen og fettoppdelingsystemet regelmessig.

 • Kontroller slanger og regulator
 • Sjekk jevnlig gasslangene for sprekker, lekkasjer og slitte områder. Sørg for at regulatoren fungerer som den skal. Bytt ut eventuelle slanger eller regulatorer som viser tegn til skade.

 • Sjekk brennere
 • Inspeksjoner brennere for blokkeringer, skade eller korrosjon. Rengjør brennerportene med en tynn stålbørste for å sikre jevn brenning.

 • Rengjør fettbrettet
 • Tøm og rengjør fettbrettet ofte for å forhindre opphopning av fett, som kan føre til brann.

 • Beskytt grillen
 • Når grillen ikke er i bruk, dekk den til med et beskyttelsesdeksel for å beskytte den mot vær og fuktighet.

 • Kontroller tenningssystemet
 • Sjekk at tenningssystemet fungerer som det skal. Rengjør tenneren og sør for at batteriene er byttet ut om nødvendig.

 • Bruk mildt rengjøringsmiddel
 • Når du rengjør grillen, bruk et mildt rengjøringsmiddel og unngå å bruke aggressive kjemikalier som kan skade grillens overflater.

 • Oppbevaring
 • Når du ikke bruker grillen over lengre perioder, sørg for å lagre den på et tørt sted og dekk den til for å beskytte den mot elementene.
  Ved å følge disse vedlikeholds tipsene regelmessig, vil du kunne nyte en tryggere og mer effektiv grillopplevelse med din gassgrill.
  Transport og oppbevaring av gass

  Transport av gass, spesielt propan, bør normalt sett ikke utføres stående. Gassbeholdere skal transporteres i en oppreist stilling for å minimere risikoen for lekkasjer og sikre trygg håndtering. Bevaring av gassbeholderen i en oppreist stilling bidrar til at ventilen er riktig plassert og forhindrer utilsiktet lekkasje under transport. Gassflasken bør sikres forsvarlig under transport for å forhindre at den velter eller ruller.  

  Det er også viktig å være klar over at propanflasker skal oppbevares stående. Propan skal ikke oppbevares i et rom der det sover mennesker. Propan er tyngre enn luft så den må ikke oppbevares/lagres i kjellere, på loft eller rom under bakkenivå.

     Varsling

  Ved lekkasje eller mistanke om lekkasje stenges ventiler for gasstilførsel til lekkasjepunktet (trykke nødstopp/stenge hovedventil). All tilførsel av gass til bygningen vil da bli stanset. Kjennes fortsatt gasslukt etter avstenging kontaktes brannvesenet.  

  Varsling av personskade, transportuhell, overfylling, søl, lekkasje, feilfylling, brann, innbrudd, trusler, materielle skader. Varsling til brannvesen, politi, lege må vurderes, ut ifra type uhell/skade.  

  Den som oppdager uhellet varsler:
  Brannvesenet Alarmtelefon 110
  Politi Alarmtelefon 112
  Lege Alarmtelefon 113

  Deretter varsles følgende:
  Aktuell brannvernleder
  NorgesGass tlf nr 48 48 45 98  

  Hvis nødvendig orienteres Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på 48 21 20 00.

  Untitled Document